Support
โรงงานผลิตเคาน์เตอร์
0871191759
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

จำนวนสินค้า: 396   หน้าที่: 2/14

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า
 
เพิ่มเมื่อ: 29/03/2013
รายละเอียด: คีออสขนาดยาว150 x ลึก 60 x สูง 80 x บาร์บน 110 ด้านหลังมีประตูลิ้นชัก พื้นบนปูกระเบื้อง ไม่รวมค่าขนส่ง
7,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 29/03/2013
รายละเอียด: คีออสขนาดยาว150x ลึก 60 x สูง 80 x บาร์บน 110 x บานสวิง60 ด้านหลังมีประตูลิ้นชัก พื้นบนปูกระเบื้อง ไม่รวมบานวิง ไม่รวมค่าขนส่ง เพิ่มบานสวิง 1000
7,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 29/03/2013
รายละเอียด: คีออสขนาดยาว250x120 x 120X ลึก 60 x สูง 80 x บาร์บน 110 ด้านหลังมีประตูลิ้นชัก พื้นบนปูกระเบื้อง ไม่รวมซิ้งน้ำ ไม่รวมค่าขนส่ง
28,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 29/03/2013
รายละเอียด: คีออสขนาดยาว200x180 x ลึก 60 x สูง 80 x บาร์บน 110 ด้านหลังมีประตูลิ้นชัก พื้นบนปูกระเบื้อง ไม่รวมซิ้งน้ำ ไม่รวมค่าขนส่ง
20,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 29/03/2013
รายละเอียด: คีออสขนาด ยาว300x ลึก 60 x สูง 80 x บาร์บน 110 ด้านหลังมีประตูลิ้นชัก พื้นบนปูกระเบื้อง ไม่รวมค่าขนส่ง
16,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 29/03/2013
รายละเอียด: คีออสขนาดยาว150x120 x ลึก 60 x สูง 80 x บาร์บน 110 ด้านหลังมีประตูลิ้นชัก พื้นบนปูกระเบื้อง ไม่รวมดาวไลท์ไม่รวมค่าขนส่ง
16,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เคาน์เตอร์ C 44
เพิ่มเมื่อ: 04/04/2013
รายละเอียด: คีออสขนาด ขนาด 150x60x80x110 ยxกxสxบาร์บน ปิดผิวด้วยโฟเมก้าทั้งตัว ไม่รวมค่าโฟเมก้า ด้านหลังมีประตูลิ้นชักพื้นบนปูกระเบื้อง
9,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เคาน์เตอร์ C 45
เพิ่มเมื่อ: 04/04/2013
รายละเอียด: คีออสขนาด ยxลxสxบาร์บน 300x150x80x110 ไม่รวมค่าดาวไลท์ ด้านหลังมีประตลิ้นชัก พื้นบนปูกระเบื้อง ไม่รวมค่าส่ง
28,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เคาน์เตอร์ C 46
เพิ่มเมื่อ: 06/04/2013
รายละเอียด: คีออสขนาด 180x60x80x110 กxยxสxบาร์บน ด้านหลังมีประตูลิ้นชักพื้นบนปูกระเบื้อง ไม่รวมค่าขนส่ง
9,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เคาน์เตอร์ C 47
เพิ่มเมื่อ: 06/04/2013
รายละเอียด: คีออสขนาด ยxลxสxบาร์บน 200x60x80x110 พื้นบนปูกระเบื้องด้านหลังมีประตูลิ้นชัก ไม่รวมค่าขนส่ง
11,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เคาน์เตอร์ C 48
เพิ่มเมื่อ: 22/04/2013
รายละเอียด: คีออสขนาด 150ยx120ยx60ลx80สx110บาร์บน ไม่รวมซิ้งน้ำ เพิ่มซิ้งน้ำ1500 ด้านหลังมีประตูลิ้นชักพื้นบนปูกระเบื้อง
14,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เคาน์เตอร์ C 49
เพิ่มเมื่อ: 22/04/2013
รายละเอียด: คีออสขนาด 150ยx60ลx80สx110บาร์บน ด้านหลังมีประตูลิ้นชักพื้นบนปูกระเบื้อง
7,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 02/05/2013
รายละเอียด: คีออสขนาด 200x60x80x20x250 ยxลxสxยื่นหน้าxส ไม่รวามไฟ พื้นบนปูกระเบื้อง ด้านหลังมีประตูลิ้นชัก ไม่รวมค่าส่ง
21,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เคาน์เตอร์ C 51
เพิ่มเมื่อ: 02/05/2013
รายละเอียด: คีออสขนาด 200x60x80x110 ยxลxสxบาร์บน พื้นบนปูกระเบื้อง ด้านหลังมีประตูลิ้นชัก ไม่รวมค่าขนส่ง
11,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เคาน์เตอร์ C 52
เพิ่มเมื่อ: 02/05/2013
รายละเอียด: คีออสขนาด 150x60x80x110 ยxลxสxบาร์บน ด้านหลังมีประตูลิ้นชัก พื้นบนปูกระเบื้อง ไม่รวมค่าดาวไลท์ ไม่รวมค่าส่ง
9,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 02/05/2013
รายละเอียด: คีออสขนาด 200x60x80x20 ยxลxสxยื่นหน้า ไม่รวมค่าดาวไลท์ พื้นบนปูกระเบื้อง ด้านหลังมีประตูลิ้นชัก
13,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เคาน์เตอร์ C 54
เพิ่มเมื่อ: 02/05/2013
รายละเอียด: คีออสขนาด 150x60x80x110 ยxลxสxบาร์บน ด้านหลังมีประตูลิ้นชัก พื้นบนปูกระเบื้อง ไม่รวมค่าดาวไลท์ ไม่รวมค่าส่ง
9,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 02/05/2013
รายละเอียด: คีออสขนาด 200x180 สามารถทำแยกเป็นสองขิ้นได้
26,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เคาน์เตอร์ C 56
เพิ่มเมื่อ: 02/05/2013
รายละเอียด: คีออสขนาด 200x180 ไม่รวมค่าซิ้งค์ พื้นบนปูกระเบื้องสีขาว ด้านหลังมีประตูลิ้นชัก ไม่รวมค่าขนส่ง
20,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เคาน์เตอร์ C 57
เพิ่มเมื่อ: 03/05/2013
รายละเอียด: คีออสขนาด 150ยx60ลx80สx110บาร์บน ด้านหลังมีประตูลิ้นชักพื้นบนปูกระเบื้อง
9,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เคาน์เตอร์ C 58
เพิ่มเมื่อ: 03/05/2013
รายละเอียด: คีออสขนาด 120ยx60ลx80สx110บาร์บน ด้านหลังมีประตูลิ้นชักพื้นบนปูกระเบื้อง ไม่รวมค่าส่ง
8,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เคาน์เตอร์ C 59
เพิ่มเมื่อ: 03/05/2013
รายละเอียด: คีออสขนาด 150x120x80x110 ไม่รวมดาวไลท์ ด้านหลังมีประตูลิ้นชักพื้นบนปูกระเบื้อง ไม่รวมค่าส่ง
16,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เคาน์เตอร์ C 60
เพิ่มเมื่อ: 04/05/2013
รายละเอียด: คีออสขนาด 150x120 พื้นบนปูกระเบื้องสีขาว ด้านหลังมีประตูลิ้นชัก ไม่รวมค่าขนส่ง
18,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 04/05/2013
รายละเอียด: คีออสขนาด 200x60 ยxล พื้นบนปูกระเบื้อง ด้านหลังมีประตูลิ้นชัก
14,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เคาน์เตอร์ C 62
เพิ่มเมื่อ: 04/05/2013
รายละเอียด: คีออสขนาด 100ยx60ลx80สx110บาร์บน ด้านหลังมีประตูลิ้นชักพื้นบนปูกระเบื้อง
7,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เคาน์เตอร์ C 63
เพิ่มเมื่อ: 04/05/2013
รายละเอียด: คีออสขนาด 200x60x80x110 ยxลxสxบาร์บน พื้นบนปูกระเบื้อง ด้านหลังมีประตูลิ้นชัก ไม่รวมค่าขนส่ง
13,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 04/05/2013
รายละเอียด: คีออสขนาด 150x120x60x80x110 ด้านหลังมีประตูลิ้นชักพื้นบนปูกระเบื้อง ไม่รวมค่าส่ง
14,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 04/05/2013
รายละเอียด: คีออสขนาด ยxกxส 150x180x120 ด้านหลังมีประตูลิ้นชัก
8,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 06/05/2013
รายละเอียด: คีออสขนาด 120x60 ด้านหลังของสินค้าจะมีประตู/ลิ้นชัก ด้านบนจะปูกระเบื้อง ไม่รวมซิ้งค์น้ำ
5,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เคาน์เตอร์ C 67
เพิ่มเมื่อ: 06/05/2013
รายละเอียด: คีออสขนาด 100ยx60ลx80สx110บาร์บน ด้านหลังมีประตูลิ้นชักพื้นบนปูกระเบื้อง
6,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ...